》Video Tương Tự

sêx viêt | thăm em người yêu của bạn khát tình quá đè ra địt

Nội dung phim

Anh ta có nào nghĩ được nhờ bạn thân sêx viêt trông dùm người yêu trong mấy ngày đi công tác lại thành hiến người yêu cho thằng bạn thân như vậy. Anh ta có một chuyến đi công tác dài ngày cho nên cũng có nhờ bạn thân thỉnh thoảng sang nhà xem người yêu thế nào. Vậy là bạn thân sang đó thăm người yêu anh ta thường xuyên.

Thăm tới thăm lui cho đến khi không còn gì để thăm mà chuyển sang sống chung với người yêu anh ta cho tiện mỗi đêm địt nhau sung sướng. Cũng đõ phải đi lại nhiều lần tốn thời gian lại địt được ít. Một cái kết cho anh ta khi mà nhờ bạn thân trong chừng dùm người yêu