》Video Tương Tự

Cô gái xì líp xanh quyến rũ cô bạn cùng văn phòng bú lồn cho mình chảy nước

“ĐỊT LÀ PHẢI ĐỊT THẾ NÀY RÕ CHƯA?! HỰ. HỰ. HỰ. VÂNG Ạ CHƯA?! HỰ. HỰ. HỰ. LỒN ĐỊT LỒN SƯỚNG CHƯA?! HỰ. HỰ. Ố. Ố. Ố… Ớ… Ớ… HỰ. HỰ. MỒM BÚ LỒN… LỒN MÚT LỒN… RÕ CHƯA HẢ LỒN?! LỒN ĐẬP VÀO LỒN… HỰ. HỰ….” Thiazu sung sướng hét lên “SƯỚNG QUÁ CHỊ ƠI…Á…Á…Á….EM SƯỚNG QUÁ…ĐỊT LÀ ĐỊT NHƯ THẾ…Á…Á…Á…A…A…AAAAAA..VÂNG Ạ…MỒM EM BÚ LỒN CHỊ…Á…AAAAAAAA….A…A…Á…CHỊ LÀ NỮ THẦN LỒN THƠM NGÁT…A…A…VÂNG Ạ…Á…Á…CHỊ ĐỊT EM NỮA ĐI…Á…Á…AAAAAAAAA….ÔI LỒN THƠM QUÁ…Á…Á….NHƯNG..A…A…NHƯNG CHỊ ƠI…Á…Á…LÀM SAO MÀ…Á…Á…LỒN BÚ LỒN ĐƯỢC…Á…Á…Á….LỒN SUNG SƯỚNG QUÁ…CHỊ LỒN ƠI…Á…Á…Á…AAAAAAAAAAAAA…” Saphiria quát tiếp, nước bọt tinh khiết văng vào mặt Thiazu “CÃI À! HỰ. HỰ. CÃI À! HỰ. HỰ. LỒN MÚT LỒN RÕ CHƯA! HỰ. HỰ. CÃI NÀY! HỰ. HỰ. ĐỊT SƯỚNG CHƯA?! HỰ. HỰ. HỰ. MỒM NGẬM LỒN! HỰ. HỰ. MỒM MÚT LỒN! HỰ. HỰ. SƯỚNG KHÔNG EM LỒN ƠI?! HỰ. HỰ….” Thiazu thét lên “CHỊ NÓI ĐÚNG RỒI…Á…Á…Á…A…A…CHỊ ĐỊT ĐÚNG RỒI…Á…Á…VÂNG Ạ…Á…Á…LỒN MÚT LỒN…Á..Á…VÂNG Ạ…Á…Á…CHỊ LỒN ƠI…Á…Á…EM SƯỚNG QUÁ CHỊ LỒN ƠI…Á…Á…EM LIẾM ĐÍT THƠM CỦA CHỊ CHỊ LỒN ƠI…Á…Á…A…A…A…AAAAA…ĐỊT EM ĐI….Á…Á…Á…ĐỊT EM NỮA ĐI CHỊ LỒN ƠI…Á…Á…Á…AAAAAA….AAAAAAAA…..CHỊ LÀ CHỊ LỒN CỦA EM….Á…Á….AAAAAAAAAA….AAAAAA….EM LÀ EM LỒN CỦA CHỊ CHỊ ƠI….AAAAAAAAAAAAAA…..” Đúng lúc ấy Thiazu cất tiếng “Em pha xong nước chanh rồi chị ạ.” Isaen giật mình vội ngồi lại lên ghế với tốc độ nhanh chóng và tư thế đàng hoàng nhất. Saphiria thì khoanh tay nhắm mắt cười nhạt, dựa đầu ra sau lớp đệm êm của ghế sôpha và quyến rũ gái thẳng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.