》Video Tương Tự

Tí tuổi đầu em gái tập tành làm đĩ để lo cho gia đình

Tôi nói: “Nhưng mà, mẹ, con chỉ yêu thích phụ nữ nhà mình, phụ nữ bên ngoài chọc ra cái đều là lỗ lớn, bù đều bù không được. Trừ bỏ Tiểu Lỵ, thông lỗ của người là tốt nhất, đàn bà thân thể không quan trọng, mấu chốt là tình đầu ý hợp.”
Mẹ vợ nói: “Cho nên a, mẹ liền nói con là một người cao thượng, lúc nào muốn làm, thân thể mẹ liền nguyện ý hầu hạ con.”
Tôi nói: “Chơi người!”
Mẹ vợ nói: “Con không kết hôn, mẹ vợ này đã bị con địt.”
Mẹ vợ nằm ở trên giường, tôi ở trên người của bà vuốt ve lên xuống, nhưng tí tuổi đầu em đã chấp nhận làm gái để lo cho gia đình

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.