》Video Tương Tự

Thèm khát tình dục cặp đôi vào nhà nghỉ nắc tới tấp

Rồi Hùng lấy quần lót đầy dâm thủy chưa kịp khô của nàng mặc lại cho nàng mà không rửa ráy gì.Nàng khi buôn ra thì đã nằm dài ra sofa phòng karaoke. Không còn chút sức lực. Phong cũng hơi lo. Vì cũng đã khuya, sắp tới lúc phải đưa nàng về.Nãy giờ điện thoại nàng đã reo nhiều lần cho cái túi nhỏ của nàng. Phong lấy cho nàng nghe…Chồng: Ủa e đang ở đâu, sao a gọi không nghe.Nàng: Em đang có khách anh à.Chồng: Khách cũng được, nhưng anh gọi cũng phải nói a biết 1 tiếng chứ, anh lo…Cặp đôi vào nhà nghỉ địt nhau đủ 69 kiểu từ trên xuống dưới

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.